HomeEconomischAanscherping beloningsregels financiële ondernemingen treedt in werking

Aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen treedt in werking

Om ervoor te zorgen dat perverse prikkels in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot mogen medewerkers van financiële ondernemingen, wiens vaste beloning voor een deel uit aandelen bestaat, die pas na vijf jaar verkopen. Financiële ondernemingen zijn ook verplicht om bij hun beloningsbeleid rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen.

Dit is de kern van de wet beloningen in de financiële sector dat door het vorige kabinet is ingediend en op 1 januari 2023 in werking zal treden. In de wet is ook bestendigd dat handelaren voor eigen rekening uitgezonderd zijn van het bonusplafond. Dit sluit aan bij nieuwe Europese regelgeving voor beleggingsondernemingen.

De financiële sector speelt een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Zo zorgen banken voor het betalingsverkeer en voor kredietverlening aan consumenten en bedrijven, bieden verzekeraars producten aan die consumenten en bedrijven verzekeren tegen risico’s die ze zelf niet kunnen of willen dragen en helpen financieel adviseurs consumenten en bedrijven bij het maken van keuzes. Dit wetsvoorstel adresseert perverse prikkels in beloningen met het oog op het belang van de klant en de financiële stabiliteit, en kan daarmee het vertrouwen van de burger in de sector vergroten.

Bron: Rijksoverheid

Advertorials

Gerelateerde Artikelen

Net Binnen