HomeEconomischAantal mensen in schuldsanering opnieuw afgenomen

Aantal mensen in schuldsanering opnieuw afgenomen

Onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2022 laat een afname zien van 17 procent in het aantal mensen dat werd toegelaten tot de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen (Wsnp) in vergelijking met het voorgaande jaar. In 2022 werden 1,9 duizend mensen toegelaten tot de regeling. Dit betekent een daling van 86 procent in vergelijking met 2012. Uit dezelfde data bleek dat het aandeel eenpersoonshuishoudens binnen de Wsnp groeide, terwijl het percentage huishoudens met kinderen daalde.

In 2022 werden er 400 minder mensen toegelaten tot de Wsnp dan in het jaar ervoor. In totaal werden 4,9 duizend schuldsaneringstrajecten afgerond door de rechter, wat een afname is ten opzichte van de 5,8 duizend in 2021. Aan het einde van 2022 waren er 7,3 duizend mensen die deelnamen aan de Wsnp, wat een daling is van bijna 3 duizend deelnemers in vergelijking met het voorgaande jaar.

Er is sinds 2012 een constante daling van het aantal mensen dat deelneemt aan de Wsnp. In 2012 waren er nog 13,7 duizend deelnemers, maar dit aantal is sindsdien met 86 procent afgenomen. Deze daling valt samen met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012, die bedoeld is om mensen met schulden eerst via gemeentelijke hulp te ondersteunen, voordat ze eventueel worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Het CBS heeft nog niet onderzocht of de coronacrisis invloed heeft gehad op deze daling.

Bij de deelnemers die in 2022 werden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, waren eenpersoonshuishoudens de grootste groep met 39 procent, wat neerkomt op 735 personen. Dit is een stijging ten opzichte van 30 procent tien jaar eerder, toen 4,080 eenpersoonshuishoudens werden toegelaten tot de Wsnp.

Daarnaast waren er minder alleenstaande ouders en paren met kinderen die in 2022 deelnamen aan de Wsnp. In 2022 maakten 310 personen uit eenoudergezinnen deel uit van de schuldsanering, wat 16 procent van het totaal aantal deelnemers is. Ter vergelijking, in 2012 bestond 18 procent van de huishoudens in de schuldsanering uit eenoudergezinnen, wat neerkomt op 2,415 gezinnen. Paren met kinderen maakten in 2022 27 procent uit van de nieuwe toelatingen tot de Wsnp, een afname vergeleken met 34 procent in 2012, wat in totaal neerkomt op 4,690 personen.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen