HomeKlimaatAdema stelde 13 miljard euro beschikbaar voor milieuvriendelijkere landbouw

Adema stelde 13 miljard euro beschikbaar voor milieuvriendelijkere landbouw

Nieuwe inzichten tonen aan dat de minister van Landbouw, Piet Adema, bereid was om €13 miljard te investeren in de overgang naar milieuvriendelijkere voedselproductie in Nederland. Deze informatie is afkomstig uit een concept landbouwakkoord dat naar de Tweede Kamer is verzonden.

De landbouworganisatie LTO, echter, heeft de onderhandelingen stopgezet, hetgeen heeft geresulteerd in het annuleren van het akkoord. De reden was onenigheid over bepaalde eisen en het gebrek aan concrete toezeggingen. Als gevolg daarvan zal het kabinet zelf na de zomer een nieuw plan opstellen, hoewel het voorgaande akkoord bijna was afgerond.

Het conceptakkoord was ambitieus, met zowel ‘zoete’ als ‘zure’ elementen. De investering van de overheid, voornamelijk gericht op het transformeren van landelijk gebieden, was bedoeld voor stoppende boeren, nieuwe technologieën, het vergroten van leefruimte per dier, onderzoek, begeleiding en onderwijs. Daarnaast zegden banken een financiering toe van €3,5 tot €4 miljard voor de transitie van de landbouw.

Er werd specifieke aandacht besteed aan boeren die bereid zijn om natuurinclusief te werken. Hiervoor zou het kabinet jaarlijks €600 miljoen extra uittrekken voor de komende 18 jaar, zodat boeren zekerheid hebben over de toekomst.

Echter, er waren ook onpopulaire maatregelen, zoals het verminderen van het vee met 25 tot 30 procent tegen 2040. Dit zou leiden tot hogere kosten voor boeren en consumenten, aangezien supermarkten meer zouden moeten betalen voor Nederlandse producten die aan bepaalde standaarden voldoen.

Minister Adema was ook bereid om miljarden te investeren in innovatieve technieken om stikstofemissies rond stallen te verminderen. Bijna €3 miljard zou worden gereserveerd voor staltechnologieën, waarbij de overheid en boeren de kosten zouden delen.

Hoewel de precieze afspraken met de supermarkten en over producten uit de rest van de EU nog onduidelijk zijn, schetst het akkoord een toekomstperspectief van het Nederlandse platteland in 2040: meer ruimte voor natuur en minder, maar kwalitatiever voedsel.

Het is nog onduidelijk hoe dit toekomstperspectief zal worden weerspiegeld in de visie die het kabinet na de zomer zal presenteren.

Foto: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen