HomeZorg & WelzijnAdviesraden hebben zorgen over de morgen van jongeren

Adviesraden hebben zorgen over de morgen van jongeren

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren nu en in de toekomst onzeker over zijn. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. 

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben invloed gehad op zowel de schoolse en professionele ontwikkeling als het sociale leven en de sociale ontwikkeling van jongeren. Het komt daarom wellicht niet als een verrassing dat uit de eerste wetenschappelijke gegevens blijkt dat met name jongeren een toename laten zien in mentale klachten.

Het beeld over de mentale gezondheid van jongeren tijdens de coronapandemie is nu nog incompleet. Onderzoeken op dit gebied komen met een zekere vertraging beschikbaar. Het blijft belangrijk om de mentale gezondheid van jongeren goed te volgen. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor jongeren die moeilijk te bereiken zijn, zoals kinderen die opgroeien in achterstandswijken of jongeren met lagere opleidingen. Zij zijn vaak ondervertegenwoordigd in wetenschappelijk onderzoek. Deze jongeren hebben ook vaker moeite om hulp te zoeken of ervaren minder toegang tot effectieve hulp.

Inspiratie door jongeren

In de bundel staat het woord zorgen centraal. Zorgen óver de toekomst, zoals over klimaatverandering, vergrijzing en de beschikbaarheid van goede zorg en pensioenen. En zorgen vóór een mooie toekomst van jongeren (0-27 jaar). Jongeren zijn veerkrachtig en bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen, maar dan willen ze die verantwoordelijkheid ook krijgen. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn. Daarvoor moet de hele samenleving, en in het bijzonder politiek en beleidsmakers, hen actief betrekken, hun inbreng serieus nemen en daarnaar handelen. En gebruik maken van de kennis van ervaringsdeskundige jongeren, want zo kom je tot duurzaam en inclusief beleid. De raden schreven hun bijdrage vanuit de domeinen waarop zij de overheid adviseren. Zij hebben hierbij kinderen en jongeren van verschillende achtergronden betrokken. Met deze bundel willen de raden een positief geluid laten horen door te enthousiasmeren, te inspireren en te laten zien hoe met jongeren kan worden samengewerkt.

Bron: gezondheidsraad

Advertorials

Gerelateerde Artikelen

Net Binnen