HomeKlimaatAfgedankte zonnepanelen grote milieubelasting

Afgedankte zonnepanelen grote milieubelasting

Zonne-energie is een veelgebruikt alternatief als milieuvriendelijke oplossing, maar het hangt er daarna wel vanaf hoe ze verwerkt worden wanneer ze worden afgedankt. In 2030 wordt er bijvoorbeeld verwacht dat er zo’n 250.000 zonnepanelen zullen worden afgedankt, waarvoor momenteel als enige oplossing is om ze door de shredder te halen en vermalen tot betonmateriaal. Aangezien er een enorme toename aan zonne-energie/zonnepanelen is, zal dit alleen maar meer worden.

Agnes Mewe doet voor TNO onderzoek naar het recyclen van zonnepanelen en zegt: “Zonde. Hoewel het voor het grootste gedeelte uit glas bestaat, zitten er ook waardevolle materialen in zo’n paneel, zoals silicium en zilver. Dat moeten we gewoon hergebruiken.”

Producentenorganisatie Stichting OPEN regelt de inzameling en verwerking van afgedankte panelen, waarvoor iedere importeur of producent van zonnepanelen een vast bedrag per paneel betaalt. Algemeen directeur Jan Vlak: “De bijdrage die nu geheven wordt, is 13 cent per paneel. Dat is veel te weinig voor de toekomst, dat weten we ook.” Volgens hem zou elk paneel 5 tot 10 euro duurder moeten worden om hoogwaardige recycling mogelijk te maken in de toekomst. Op die manier zouden kostbare grondstoffen teruggewonnen kunnen worden.

De panelen die momenteel op de daken gelegd worden, zijn moeilijk uit elkaar te halen en technieken om dit wel te doen, zijn nu nog erg duur. TNO is bezig met zonnepanelen circulair maken, om er zo voor te zorgen dat geen enkel onderdeel verloren gaat.

Vlak geeft hierbij nog aan dat het goed zou zijn een fonds op te bouwen voor afgedankte panelen van de toekomst. “Onze ambitie is om zo hoogwaardige mogelijke recycling te realiseren. Dan zal je ook naar verwerkingstechnieken moeten gaan die duurder zijn dan de huidige techniek. Dat staat inmiddels buiten kijf.”

Het aantal producenten dat momenteel helemaal gen recyclingsbijdrage betaalt, is nog te groot om een spaarpotje te kunnen maken voor de toekomst. “Het grote aantal freeriders is een concurrentienadeel voor bedrijven die het goed geregeld hebben. Dat willen we eerst aanpakken.” Ondertussen neemt de politiek vooral een afwachtende rol aan, waarbij ze het liever aan de markt overlaten dan zelf eerder in te grijpen.

Door Annelien Bosboom

Gerelateerde Artikelen

Marketing

Net Binnen