HomeMobiliteitBijna de helft van de bermen langs N-wegen en snelwegen onveilig

Bijna de helft van de bermen langs N-wegen en snelwegen onveilig

Voor het eerst heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de veiligheid van de bermen langs snelwegen en N-wegen. Hieruit is gebleken dat 42% van de snelwegen en 44% van de N-wegen geen veilige berm heeft, wat ieder jaar tot dodelijke ongelukken leidt. Ieder jaar gebeurt een kwart van de dodelijke ongelukken op deze wegen in de berm.

Een veilige berm houdt in dat de afstand tussen obstakels zoals verkeersborden en bomen en de snelweg 13 meter is. Die zone is bij N-wegen bijvoorbeeld 4,5 tot 10 meter, wat dan wel afhankelijk is van de geldende maximumsnelheid. Er moet langs de N- of snelwegen een geleiderail aanwezig zijn als obstakels niet weg te halen zijn of wanneer er een scherp aflopend talud of water naast de weg is.

Langs veel 80-kilometerwegen staan echter toch vaak bomenrijen op een meter van de weg, waardoor Wim Salomons van VVN (Veilig Verkeer Nederland) ervoor pleit vergevingsgezinde bermen te maken. Dit zijn bermen waar als je erin terechtkomt er niet meteen ernstige gevolgen zijn voor de bestuurder en inzittenden.

Als je strikt naar de regels kijkt zouden er dus veel bomen gekapt moeten worden, maar dit leidt ook vaak weer tot discussies, zo is in het verleden wel gebleken. Het plaatsen van wegmarkeringen en /of een vangrail zijn ook opties die Salomons noemt om de wegen veiliger te maken.

Door Annelien Bosboom

Gerelateerde Artikelen

Marketing

Net Binnen