HomeAlgemeenCOA investeert €750 miljoen in opvanglocaties

COA investeert €750 miljoen in opvanglocaties

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kondigt een grootschalige investering aan van maar liefst 750 miljoen euro om het aantal opvanglocaties in Nederland aanzienlijk te verhogen. Deze historische investering is gericht op het uitbreiden van de opvangcapaciteit door onder meer het huren van opvangschepen voor tijdelijke huisvesting van asielzoekers.

Huidige stand van zaken in asielopvang

Een recente meting door het COA op 1 november laat zien dat er momenteel meer dan 60.000 migranten in Nederland zijn die dringend opvang nodig hebben. Dit aantal is een stijging ten opzichte van 2017, toen er slechts 67 opvanglocaties waren. Nu zijn er 234 locaties beschikbaar, en het COA verwacht tegen 1 januari 2024 maar liefst 77.000 opvangplekken nodig te hebben. De grootste groepen asielzoekers komen uit Syrië, Turkije, Jemen en Eritrea.

Opvangschepen als noodoplossing

Gezien de urgentie om snel veel opvangplekken te realiseren, bieden opvangschepen een ideale, zij het tijdelijke, oplossing. Deze schepen zijn relatief makkelijk te huren en vereisen enkel een geschikte kade. Dit wordt door het COA gezien als een noodoplossing, in afwachting van meer permanente huisvestingsmogelijkheden op het land.

Spreidingswet: een potentiële gamechanger

Een ander belangrijk aspect van de strategie van het COA is de implementatie van de spreidingswet. Deze wet zou het mogelijk maken om asielzoekers te huisvesten zonder expliciete toestemming van gemeentes, alhoewel gemeentes wel extra financiële ondersteuning zouden ontvangen voor de opvang van asielzoekers. De wet moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.

Uitdagingen en ophef

Er zijn al opvangschepen in steden zoals Rotterdam en Velsen-Noord, waarbij de komst van deze schepen niet zonder ophef verliep. Zo was er in Velsen-Noord protest van lokale ondernemers, wat leidde tot een rechtszaak. De rechter oordeelde echter dat het opvangschip mocht blijven.

Conclusie

Met deze significante investering en de mogelijke implementatie van de spreidingswet, zet het COA een belangrijke stap in de aanpak van de uitdagingen rondom de opvang van asielzoekers in Nederland. Deze strategie zal niet alleen helpen bij het oplossen van het huidige tekort aan opvangplekken, maar ook bijdragen aan een efficiëntere verdeling van asielzoekers over het land.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

1 REACTIE

  1. Dit is een interessant nieuwsbericht. Het is positief dat het COA bereid is om zo’n grote investering te doen om het aantal opvanglocaties voor asielzoekers in Nederland te vergroten. Dit kan helpen om de druk op bestaande opvanglocaties te verminderen en ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is om mensen op te vangen die bescherming nodig hebben. Het is belangrijk dat er humane en adequate opvangmogelijkheden zijn voor asielzoekers, en deze investering lijkt een stap in de goede richting te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen