HomeAlgemeenDeeltijdpleegzorg neemt laatste tijd toe: 'Goede ontwikkeling'

Deeltijdpleegzorg neemt laatste tijd toe: ‘Goede ontwikkeling’

Een recent rapport van Pleegzorg Nederland onthult een significante trend in de Nederlandse pleegzorg: een toenemend aantal kinderen die in pleeggezinnen verblijven, doen dit nu deeltijd. Vaak zijn deze kinderen gedurende de werkweek thuis en verblijven ze tijdens de weekends en vakanties in hun pleeggezin. Daarnaast kan een kind dat bij pleegouders woont, een deel van de tijd bij een ander pleeggezin doorbrengen. Volgens de laatste cijfers was het afgelopen jaar 24% van de nieuwe instroom in pleegzorg op deeltijdbasis.

Pleegzorg Nederland verwelkomt deze ontwikkeling, omdat het gelooft dat deeltijdpleegzorg ouders kan ondersteunen en kan dienen als aanvulling op de thuis geboden hulp. Dit zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van het volledig uit huis plaatsen van het kind. Deeltijdpleegzorg biedt ook een oplossing voor pleegkinderen die extra zorg nodig hebben, aangezien het kind voor een deel van de tijd naar een ander pleeggezin kan gaan om aanvullende zorg te ontvangen.

Ondanks deze voordelen wijst Pleegzorg op de uitdagingen rond de financiering van deeltijdpleegzorg, die complexer is dan voltijdzorg. Het tekort aan pleegouders en de ontoereikende vergoedingen zijn obstakels voor de uitbreiding van de deeltijdpleegzorg. Onlangs hebben gemeenten, pleegzorgorganisaties, jeugdzorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nieuwe voorbeeldtarieven gepubliceerd, inclusief een passend tarief voor deeltijdpleegzorg. Pleegzorg Nederland is hoopvol dat dit zal bijdragen aan een groter gebruik van deeltijdpleegzorg.

Pleegzorg Nederland merkt op dat het aantal nieuwe pleegouders vorig jaar “historisch laag” was, wat zij toeschrijven aan maatschappelijke onrust zoals de eindfase van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de daaropvolgende energiecrisis en aanzienlijke inflatie. Deze onrustige situaties hebben invloed op de aanmelding van nieuwe pleegouders, aangezien potentiële pleegouders zich vaak pas aanmelden wanneer hun persoonlijke situatie stabiel is.

Ondanks de huidige uitdagingen wachtten eind december 561 jongeren op plaatsing in een passend pleeggezin, een daling van 36 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit wordt toegeschreven aan een afname van uithuisplaatsingen, een tekort aan pleegouders en een personeelstekort bij pleegzorg- en doorverwijzende instanties zoals jeugdzorg.

Als reactie hierop is er een nieuwe campagne gepland voor dit najaar, in samenwerking met de gemeenten, om nieuwe pleegouders te werven en de druk op het systeem te verminderen.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen