HomeEconomischDouglas brengt min-uren toch niet in rekening bij werknemers

Douglas brengt min-uren toch niet in rekening bij werknemers

De medewerkers van Douglas hebben samen met de FNV een mooie overwinning geboekt tegen het zogeheten coronacorvee. Zij hebben voor elkaar gekregen dat de parfumerie de min-uren die zijn ontstaan door de lockdown toch niet in rekening brengt bij de werknemers. De winkelketen boekt alle ingehouden vakantie-uren terug.

Daniëlle Wiek, bestuurder van FNV Handel voor de winkels: ‘Dit is niet alleen een belangrijke overwinning voor de medewerkers van Douglas, maar voor werknemers in de hele winkelstraat. Douglas laat na protesten van haar medewerkers zien hoe het hoort. Wat Douglas kan, dat kunnen andere ketens ook. Wij zien namelijk dat ook winkels als Wibra, Blokker en Bristol de rekening van de crisis – in uren – bij hun mensen neerleggen. Als werknemers hier massaal tegen in opstand willen komen dan steunen wij hen.’

Zes min-uren per week
Alle medewerkers van Douglas bouwden de afgelopen maanden zes min-uren per week op. Op dinsdag 30 maart zette de parfumerie het uitstaande flexibele urensaldo op nul (het saldo van de min- en plusuren die een medewerker tot maximaal twaalf maanden kan opbouwen) en bracht bij al haar mensen uren in mindering op hun verlofsaldo.

Douglas geeft fout toe
De werknemers waren het daar niet mee eens. Zij stapten naar de FNV, die hen adviseerde om protest aan te tekenen en vast te houden aan hun recht om niet in te stemmen met het verrekenen van uren. Douglas geeft nu toe dat de eenzijdige verrekening fout was en dat zij die op dinsdag 4 mei ongedaan maakt voor iedereen die niet heeft ingestemd met verrekening.

Uren inhalen of vakantie inleveren
Werkgevers in de winkelstraat laten medewerkers tijdens de lockdown minder uren werken en vragen werknemers om in te stemmen met het inhalen van uren of het inleveren van vakantie-uren. Dat noemen we coronacorvee. Echter: werkgevers kunnen niet eenzijdig de min-uren verrekenen met vakantie-uren, daarvoor hebben ze de instemming van werknemers nodig.

Het is een verdienmodel
Wiek: ‘Het coronacorvee is in feite een verdienmodel. Als je uitrekent wat Douglas had willen verdienen via de verlofdagen van de werknemers dan gaat het om tientallen uren per medewerker. Het smoesje dat Douglas dit zou moeten doen om de crisis door te komen gaat niet op: Douglas draait al maanden juist heel goed (online), en áls het al zo was dat Douglas in de problemen zou zitten, dan had het bedrijf NOW-loonsteun kunnen aanvragen.’

Genieten van welverdiende vakantie
‘Het coronavirus heeft grote impact op het leven en werk van iedereen en vraagt veel van de medewerkers in de winkels. Zij hebben het afgelopen jaar hun schouders eronder gezet om hun werk zo goed en zo veilig mogelijk te doen. Zij zijn blij dat ze weer klanten mogen ontvangen. Maar ze zijn ook blij als zij straks kunnen genieten van een welverdiende vakantie of gewoon even vrij. Het coronacorvee zet een streep door die plannen.’

Bron: FNV; foto: Afbeelding van andreas N via Pixabay

Gerelateerde Artikelen

Marketing

Most Popular