HomeEconomischEconomie groeit met 1,9 procent in derde kwartaal 2021

Economie groeit met 1,9 procent in derde kwartaal 2021

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2021 met 1,9 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens. Ook de consumptie van de overheid droeg positief bij. De investeringen daalden echter. Het bbp lag in het derde kwartaal voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis hoger dan ervoor.
Huishoudens hebben in het derde kwartaal 3,8 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2021. Verder steeg de overheidsconsumptie met 0,7 procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 1,3 en 1,6 procent toe. De investeringen daalden met 2,7 procent.

Vooral de bedrijfstak handel, vervoer en horeca, de bedrijfstak zakelijke dienstverlening en de bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg hadden een groot aandeel in de toename van het bbp kwartaal op kwartaal. De bouw en de industrie droegen echter negatief bij.

Invloed van de coronacrisis op de eerste berekening
Door de coronacrisis zijn de groeicijfers omgeven met een grotere onzekerheid dan bij de eerste berekening gebruikelijk is.

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de ontwikkeling van de economie t.o.v. het derde kwartaal 2020

Bbp groeit in derde kwartaal 2021 met 5,0 procent
Volgens de eerste berekening was het bbp in het derde kwartaal van dit jaar 5,0 procent groter dan een jaar eerder. Vooral de consumptie door huishoudens en het handelssaldo droegen bij aan de groei. De investeringen en de overheidsconsumptie leverden ook een positieve bijdrage. Ten opzichte van twee jaar geleden was de omvang van de economie in het derde kwartaal 2,3 procent groter. Dat is toe te schrijven aan het handelssaldo en de consumptie door de overheid.

Consumenten geven meer uit aan horeca, recreatie en vervoer
Consumenten hebben in het derde kwartaal 5,0 procent meer besteed dan in het derde kwartaal van 2020. Zij gaven vooral meer uit aan horeca, recreatie en cultuur, vervoer en communicatie en aan kleding. Zo was de horeca weer toegankelijk tot middernacht. Ook werd in het derde kwartaal gesport en mocht daarbij publiek aanwezig zijn. Kleinschalige evenementen waren toegestaan en musea en pretparken konden weer bezoekers ontvangen.

De consumptie door de overheid was 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat komt vooral door de extra uitgaven aan covid-19-testen en vaccineren door de GGD’s.

Meer geïnvesteerd in machines en woningen
In het derde kwartaal van 2021 zijn de investeringen in vaste activa met 2,3 procent gegroeid. Er werd vooral meer geïnvesteerd in machines en woningen. Ook de investeringen in software en R&D waren hoger dan een jaar eerder. De investeringen in personenauto’s waren echter fors lager.

Meer machines, chemische en metaalproducten geëxporteerd
De uitvoer van goederen en diensten lag in het derde kwartaal 7,2 procent hoger dan een jaar eerder. Er gingen vooral meer machines, chemische en metaalproducten naar het buitenland. De export van Nederlands fabricaat kwam ruim 4 procent hoger uit, de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide met bijna 11 procent. De uitvoer van diensten was ook hoger dan in het derde kwartaal van 2020. Dat is vooral toe te schrijven aan luchtvaartdiensten, royalty’s en licenties, reisbemiddeling, ver-voersondersteunende diensten en handelsbemiddeling.

De invoer van goederen en diensten was 6,0 procent hoger. Het handelssaldo had een positieve bijdrage aan de economische groei.

Bedrijfstakken: groei over bijna de hele linie
De toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) van de zakelijke dienstverlening groeide met 11,1 procent het hardst. Vooral de specialistische zakelijke dienstverlening (o.a. advisering en onderzoek), de uitzend- en de reisbranche droegen hieraan bij. De toegevoegde waarde van de laatste twee branches lag nog wel lager dan twee jaar eerder.

De toegevoegde waarde van de handel, vervoer en horeca lag in het derde kwartaal van dit jaar 7,6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de vervoerssector en de handel groeiden. Ook de toegevoegde waarde van de horeca lag hoger dan een jaar eerder. De toegevoegde waarde van de horeca en de vervoerssector was wel lager dan twee jaar geleden.

De industrie groeide met bijna 6 procent. Vooral de machine-, de metaal-, de elektrotechnische en chemische industrie droegen hieraan bij. De bouwsector boekte een groei van bijna 2 procent.

De toegevoegde waarde van de gezondheids- en welzijnszorg was 3,5 procent hoger dan een jaar eerder. De groei is vooral toe te schrijven aan de GGD’s.

De bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten produceerde in het derde kwartaal 8,6 procent meer dan een jaar eerder. Sport,ontspanning, kunst en cultuur groeiden. Ook voor deze bedrijfstak geldt echter dat pre-coronaniveaus nog ver weg zijn.

Eerste berekening
De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op vrijdag 24 december. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2016-2020) gemiddeld 0,04 procentpunt. De twee uitersten bedroegen-0,2 en 0,1 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. De groeicijfers van de drie voorgaande kwartalen zijn niet aangepast.

Bron: CBS; foto: feeepik.com

Jos
Jos
Wij verzorgen met actuma het dagelijkse nieuws en online marketing voor bedrijven. In een open, no-nonsense cultuur werken onze teamleden met elkaar samen aan effectieve ideeën. Wij hopen dat jullie plezier beleven aan deze artikelen.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen