HomeAlgemeenExtra onderzoek ingesteld door NOS wegens misstanden sportredactie

Extra onderzoek ingesteld door NOS wegens misstanden sportredactie

Omroepbaas Gerard Timmer van de NOS heeft vandaag aan de medewerkers laten weten dat er een extra vervolgonderzoek zal komen naar grensoverschrijdend gedrag binnen de gelederen van de sportredactie van de NOS. De omroep heeft de laatste maanden al tientallen meldingen geïnventariseerd over deze misstanden, waaruit bleek dat er diverse meldingen waren van discriminatie, pestgedrag, verbale agressie, (seksuele) intimidatie en integriteitsvraagstukken die al langer dan 20 jaar spelen.

Cultuuromslag

Er is nu een extern adviesbureau ingeschakeld door de directie van de NOS. Hiermee wil de NOS een cultuuromslag bewerkstelligen en een socialer en veiliger werkklimaat. Daarnaast zal de organisatiecultuur van NOS Sport onder de loep worden genomen. De directie zal ij overleg gaan met de huidige hoofdredactie over gefaseerd terugtreden om zo ruimte te geven aan deze cultuuromslag. Op die manier kunnen de veranderingen worden doorgevoerd en op hetzelfde moment ook de continuïteit en alles wat NOS Sport maakt gewaarborgd blijven.

“Deze ervaringen raken ons. Het zijn voorbeelden van omgangsvormen die niet passen bij wie we willen zijn en waar de NOS voor staat. Het zijn ervaringen die we willen erkennen en waar we excuses voor maken,” zegt algemeen directeur van de NOS Gerard Timmer. ,,Deze ervaringen leren ons dat we het in de toekomst beter moeten doen. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt bij de NOS. Bovenal uit menselijk oogpunt en ook omdat dit bijdraagt aan betere journalistieke verhalen. We willen hierover graag in gesprek met betrokkenen, desgewenst met professionele begeleiding. Dit om te leren van de dingen die in het verleden niet goed zijn gegaan, en om in de toekomst het goede te kunnen doen. Want laat één ding duidelijk zijn: we zijn vastberaden dit niet meer te laten gebeuren”.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen