HomeBouw & WonenGemeenten zien gebrekkige doorstroming van ouderen als grootste oorzaak woningcrisis

Gemeenten zien gebrekkige doorstroming van ouderen als grootste oorzaak woningcrisis

Volgens een meerderheid van de gemeenten in Nederland is de belangrijkste oorzaak van de woningcrisis dat ouderen te weinig doorstromen van grote naar kleinere woningen. Dit komt ook doordat er nauwelijks geschikte en betaalbare appartementen beschikbaar zijn, waardoor de woningmarkt stokt. De gemeenten waar dit het meest zo wordt ervaren liggen in Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland en Limburg.

Oorzaken

De oorzaken die door 24% van de gemeenten genoemd worden zijn een tekort aan landbouwgrond en te weinig geld voor woningcorporaties om te bouwen. Daarna wordt door 20% nog de lage hypotheekrente als reden genoemd. Statushouders, huisjesmelkers, makelaars en stikstofregels worden daarentegen maar weinig genoemd, terwijl in de Tweede Kamer hier vooral over gedebatteerd wordt.

Oplossingen

69% van de gemeenten denkt verder dat als de verhuurdersheffing voor woningcorporaties afgeschaft zou worden en corporaties dus meer geld beschikbaar zouden hebben, dit kan helpen bij het oplossen van de woningcrisis. De corporaties zouden dan namelijk meer bouwen is de gedachte erachter. Het nieuwe kabinet heeft al laten weten dat ze de gewraakte belasting op corporatiewoningen af zullen schaffen.

Gemeenten noemen verder ook een zelfbewoningsplicht invoeren voor huizenkopers als een oplossing. Het herbestemmen van natuurgebied ten behoeve van woningbouw is dan weer iets waar geen enkele gemeente iets voor voelt, wanneer het gaat om het omvormen van landbouwgrond is 16% wel voor.

Veel gemeenten vinden daarnaast dat de provincie zich minder zou moeten bemoeien met de planning. Op die manier zou er volgens hen meer en sneller gebouwd kunnen worden. 30% van de gemeenten zou dan ook zelf meer bevoegdheden willen hebben.

Door Annelien Bosboom

Gerelateerde Artikelen

Marketing

Net Binnen