HomeAlgemeenHoger opgeleiden actiever in politiek dan lager opgeleiden

Hoger opgeleiden actiever in politiek dan lager opgeleiden

Een recent onderzoek door Ipsos, in opdracht van de NOS, heeft een opvallend verschil aan het licht gebracht tussen stemintenties bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Dit verschil is voornamelijk zichtbaar tussen personen met een hogere opleiding (hbo of wo) en degenen met een middelbare beroepsopleiding of enkel een middelbare school diploma.

Hoger opgeleiden meer geneigd te stemmen

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 90% van de hoger opgeleiden van plan is om te stemmen, terwijl dit percentage aanzienlijk lager is bij lager opgeleiden. Deze trend is consistent met de opkomstcijfers van de Kamerverkiezingen van 2017 en 2021.

Vertrouwen in politiek: een opleidingskloof

Er is ook een duidelijk verschil in het vertrouwen in de landelijke politiek tussen deze groepen. Slechts ongeveer 29% van de lager opgeleiden heeft vertrouwen in de politiek, vergeleken met meer dan de helft van de hoger opgeleiden. Bovendien geven lager opgeleiden vaker aan dat hun vertrouwen in de politiek niet meer te herwinnen is.

Bestaanszekerheid en politieke voorkeur

De studie toont aan dat bestaanszekerheid een significant thema is bij de komende verkiezingen, met opvallende verschillen tussen de opleidingsniveaus. Lager opgeleiden voelen zich vaker bestaansonzeker en hebben meer moeite om financieel rond te komen. Dit heeft ook invloed op hun politieke voorkeuren, waarbij partijen als NSC vaker de voorkeur krijgen van lager opgeleiden.

Conclusie: opleidingsniveau belangrijke factor in verkiezingen

Dit onderzoek benadrukt hoe opleidingsniveau een sleutelfactor is in de politieke betrokkenheid en voorkeuren in Nederland. Het laat zien dat de opkomst en het vertrouwen in politiek sterk variëren tussen verschillende onderwijsniveaus.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

1 REACTIE

  1. Dit nieuwsbericht over het onderzoek van Ipsos is interessant. Het is altijd goed om inzicht te krijgen in de stemintenties van mensen voor de aankomende verkiezingen. Het is belangrijk om te weten hoe het politieke landschap zich ontwikkelt en wat de mogelijke uitkomsten kunnen zijn. Ik ben benieuwd naar de specifieke details en resultaten van het onderzoek. Het zou interessant zijn om te zien welke partijen populair zijn en welke verschuivingen er mogelijk zijn in vergelijking met eerdere verkiezingen. Dit nieuwsbericht maakt me nieuwsgierig naar meer informatie.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen