HomeEconomischInflatie gedaald tot 0,2% in september

Inflatie gedaald tot 0,2% in september

September 2023 bracht subtiele maar merkbare veranderingen in de inflatiecijfers in Nederland, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met een lichte toename van 0,2% ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar, biedt de ontwikkeling van de Consumentenprijsindex (CPI) zowel economische inzichten als stof tot nadenken.

Consumentenprijzen dalen licht in september

De consumentenprijzen daalden in september 2023 met 0,4% in vergelijking met augustus 2023, wijzend op een mogelijke vertraging van de prijsstijging op de kortere termijn. Hierbij speelt de seizoensgebondenheid van bepaalde goederen en diensten, zoals vliegtickets, een rol en deze kan de maandelijkse prijsontwikkelingen volatiel maken.

Energieprijzen als katalysator voor inflatieveranderingen

Een opmerkelijke 57% daling van de energieprijzen in september 2023, vergeleken met het voorgaande jaar, heeft een substantiële impact op de inflatie. Dit wordt onderstreept door de veranderingen in energieprijzen, die een centrale factor vormen in de berekeningen van het CBS met betrekking tot inflatie en CPI. Het afgelopen jaar, met name de tweede helft van 2022, zag forse toenames in energieprijzen, waardoor de huidige prijsdalingen een aanzienlijk effect hebben op de inflatieberekeningen.

Verschuivingen in de prijzen van motorbrandstoffen

Hoewel energieprijzen zijn gedaald, laat september een stijging van 5,5% zien in de prijzen van motorbrandstoffen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Deze prijsstijging, gekenmerkt door de gemiddelde literprijs van benzine van €2,12 en diesel van €1,91, kan een opwaarts effect hebben op de toekomstige inflatie.

Inflatie zonder energie en brandstof: een blik op de cijfers

Het CBS geeft ook inzicht in inflatiecijfers zonder de prijsontwikkelingen van energie en motorbrandstoffen. In dit licht was de inflatie in september 5,5%, terwijl deze in augustus 6,4% bedroeg. Het zonder deze factoren berekenen van de inflatie biedt een alternatieve kijk op de onderliggende prijsdynamiek binnen de economie.

Blik op de Eurozone: bewegingen in inflatie

Volgens de Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) waren consumentengoederen en -diensten in Nederland in september 0,3% goedkoper dan een jaar eerder. Bovendien liet de inflatie in de eurozone een daling zien, van 5,2% in augustus naar 4,3% in september, wat wijst op bredere economische trends binnen de regio.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen