HomeZorg & WelzijnLicht oversterfte in tweede kwartaal 2023, verband met hitte

Licht oversterfte in tweede kwartaal 2023, verband met hitte

In een recent rapport van het CBS zijn voorlopige sterftecijfers onthuld die een toename van 1,9 duizend (5%) sterfgevallen tonen ten opzichte van de verwachte sterfte voor het tweede kwartaal van 2023. Dit vertaalt zich naar een totaal van ongeveer 39 duizend sterfgevallen in deze periode.

Het onderzoek, dat de weken 14 tot en met 26 bestrijkt (van 3 april tot 2 juli), geeft aan dat het wekelijks gemiddeld aantal overledenen bijna 150 boven de verwachte sterfte ligt. Drie weken in juni toonden een bijzonder hoge sterftegraad, buiten de gebruikelijke fluctuaties, en valt samen met hogere temperaturen dan gemiddeld.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2023, waar de wekelijkse sterfte gemiddeld 225 hoger lag dan verwacht, markeert deze periode een duidelijke daling, hoewel er nog steeds een zekere mate van oversterfte bestaat.

Opmerkelijk is dat deze oversterfte specifiek merkbaar was onder de gebruikers van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeg- en gehandicaptenzorginstellingen. Hun sterfte in het tweede kwartaal was ongeveer 1 350 (10%) hoger dan verwacht. Onder de algemene bevolking was de sterfte met ruim 500 (2%) hoger, maar zonder te spreken van een oversterfte.

De sterfte onder 65-plussers was eveneens hoger dan verwacht, met bijna 900 (4%) meer sterfgevallen onder de 80-plussers dan voorspeld voor deze periode. Onder de 65- tot 80-jarigen waren er ongeveer 800 (7%) meer sterfgevallen dan verwacht. De sterfte onder mensen jonger dan 65 jaar was eveneens hoger, met ongeveer 200 (4%) meer sterfgevallen dan voorspeld.

De stijging van de sterftecijfers lijkt een verband te hebben met de hogere temperaturen in juni 2023, die met meer dan 3 graden boven normaal, de warmste juni sinds het begin van de registraties in 1901 vormden. Studies hebben een verband aangetoond tussen hogere sterftecijfers en stijgende temperaturen.

Hoewel COVID-19 nog steeds aanwezig is in Nederland, toont de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS dat er in februari (de laatst bekende cijfers) 319 mensen aan het virus zijn overleden, een daling ten opzichte van de voorgaande periode.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen