HomeAlgemeenMinister moet uitleg geven waarom documenten MH17 geheim blijven

Minister moet uitleg geven waarom documenten MH17 geheim blijven

Utrecht, 11 februari 2021
De minister van Justitie en Veiligheid moet nader onderbouwen waarom een paar passages uit verschillende documenten over de vliegramp met vlucht MH17 niet openbaar gemaakt kunnen worden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland besloten in een tussenuitspraak tussen RTL Nieuws en de minister. RTL Nieuws vroeg de minister op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) documenten openbaar te maken, maar dat verzoek is deels afgewezen of documenten zijn onleesbaar gemaakt.

‘Archief MH17’
RTL Nieuws diende een Wob-verzoek in voor de openbaarmaking van stukken rondom vlucht MH17. Het verzoek gaat om documenten die zijn opgenomen in het zogenoemde ‘Archief MH17’ voor zover dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt. Delen van dat archief vallen ook onder andere ministeries. In het archief van het ministerie van Justitie en Veiligheid zitten documenten en correspondentie van onder andere de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwering in Europa (OVSE). Het ministerie heeft naar aanleiding van het Wob-verzoek gezocht naar documenten waar RTL Nieuws om vraagt. Een deel van de gevonden documenten is openbaar gemaakt, maar een deel ook niet of slechts beperkt.

Meer uitleg
Om te kunnen bepalen of het ministerie terecht delen zwart maakte of documenten niet openbaar maakte heeft de rechtbank de stukken wel ingezien. De meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland is van oordeel dat de minister voor een aantal documenten meer uitleg moet geven waarom bepaalde passages niet openbaar zijn gemaakt. Dit gaat om drie delen van documenten. Namelijk een document van de NCTV aan de AIVD, MIVD en de politie, een intern verslag en een dreigingsanalyse voor de sector Luchthavens. Binnen zes weken moet de minister nader toelichten waarom deze passages geweigerd mogen worden op grond van de Wob. De rechtbank zal dan beoordelen of de nadere toelichting voldoende is of niet. Voor de overige documenten geldt dat de minister goed onderbouwde waarom deze niet openbaar gemaakt kunnen worden.

Zoekslag
De rechtbank heeft ook beoordeeld of de minister naar aanleiding van het Wob-verzoek wel goed genoeg zocht naar relevante stukken. Volgens RTL Nieuws is dat niet het geval, maar daar gaat de bestuursrechter niet in mee. Er bestaat geen aanleiding om te twijfelen aan de zoekslag in het ‘Archief MH17’.

Bron: rechtspraak; foto: Afbeelding van Jerzy Górecki via Pixabay

Jos
Jos
Wij verzorgen met actuma het dagelijkse nieuws en online marketing voor bedrijven. In een open, no-nonsense cultuur werken onze teamleden met elkaar samen aan effectieve ideeën. Wij hopen dat jullie plezier beleven aan deze artikelen.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen