HomeAlgemeenMinisterie van Defensie gaat vooruit in beheer, maar beveiliging blijft ondermaats

Ministerie van Defensie gaat vooruit in beheer, maar beveiliging blijft ondermaats

Het Ministerie van Defensie heeft opmerkelijke verbeteringen laten zien in de aanpak van langlopende problemen op het gebied van inkoop, vastgoed en munitiebeheer. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft de beveiliging van militaire objecten zoals radarinstallaties, wapensystemen en voertuigen een ernstige zorg, waarbij eventuele misstappen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van Nederland en zijn bondgenoten.

Sinds 2016 is het inkoopbeheer van Defensie jaarlijks door de Rekenkamer beoordeeld als een tekortkoming. Echter heeft het Ministerie in 2022 maatregelen genomen om de wettigheid en efficiëntie van aankopen te verbeteren. Het munitiebeheer en vastgoedbeheer hebben ook een positieve trend laten zien, met concrete verbetermaatregelen die in 2022 zijn geïmplementeerd. Er is ook extra financiering vrijgemaakt om het vastgoedbeheer van Defensie te verbeteren, met een bedrag van € 19,2 miljard dat de komende 10 tot 15 jaar wordt toegewezen.

Nieuwe tekortkomingen in het beheer van cryptografische middelen en inventarisatieprocessen die in 2022 zijn ontdekt, vereisen serieuze maatregelen van Defensie, vergelijkbaar met de stappen die zijn gezet op het gebied van inkoop, munitie en vastgoed.

Beveiliging kritisch aandachtspunt

Ondanks deze vooruitgang blijft de beveiliging van militaire objecten een kritisch aandachtspunt. Beveiligingstests uitgevoerd door de Rekenkamer op de zwaarst beveiligde objecten, waaronder vliegtuigen, schepen en voertuigen, evenals datacentra, radarinstallaties en wapensystemen, toonden aan dat de beveiliging in vier van de acht gevallen ontoereikend was.

De tekortkomingen in de beveiliging varieerden van een gebrek aan veiligheidsbewustzijn bij het defensiepersoneel, tot bouwkundige problemen met oudere gebouwen en defecte elektronische systemen die indringers niet altijd detecteren.

Reactie ministerie

De bevindingen van het onderzoek zijn direct gedeeld met het Ministerie van Defensie. In reactie op het rapport gaf de minister van Defensie aan dat ze de bevindingen en aanbevelingen erkent en een actieplan opstelt. Ze gaf ook aan dat er diverse maatregelen zijn genomen om de beveiliging van militaire objecten te verbeteren, waaronder het actief vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Bovendien heeft Defensie nu structureel meer financiële middelen voor de beveiliging ter beschikking.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen