HomeEconomischNederlands energieverbruik in 2022 terug naar niveau van 1970

Nederlands energieverbruik in 2022 terug naar niveau van 1970

In 2022 daalde het energieverbruik in Nederland tot 154 gigajoule (GJ) per inwoner. Dit cijfer is vergelijkbaar met het niveau uit 1970, hoewel het 11 keer hoger is dan in 1800. Deze daling wordt toegeschreven aan het energiezuiniger worden van woningen en voertuigen, evenals mildere winters.

CBS publiceert nieuwe gegevens

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht deze cijfers naar voren in hun artikel getiteld “Ruim 200 jaar energieverbruik in Nederland” uit de reeks Statistische Trends. Het energieverbruik piekte tussen 1995 en 2010 en is sinds 2013 consistent gedaald.

Veranderende afhankelijkheid van buitenlandse energie

In 2022 was Nederland voor 77% afhankelijk van buitenlandse energie, een cijfer dat sinds 1906, met de opening van de Staatsmijnen in Limburg, niet meer zo hoog is geweest.

Fossiele brandstoffen en groei van energieverbruik

De periode tussen 1960 en 1973 zag een explosieve groei in energieverbruik, gedreven door fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas. Het energieverbruik piekte in 2010 op 3470 PJ. Vanaf 2013 begon een daling, ondanks de groei van de bevolking. In 2022 kwam 83% van de verbruikte energie uit fossiele brandstoffen, een daling ten opzichte van de 90% in 2018.

Toenemende afhankelijkheid van geïmporteerde energie

De verminderde aardgaswinning in Groningen vanaf 2015 heeft geleid tot een toename van gasimport, waardoor de afhankelijkheid van buitenlandse energie in 2022 opliep tot 77%.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen