HomeTech & ICTNederlandse industrie in zwaar weer: dalende orders en personeelsreductie

Nederlandse industrie in zwaar weer: dalende orders en personeelsreductie

De Nederlandse industrie, een cruciale pijler van de economie, heeft te maken met een verontrustende trend. Orders, zowel op lokaal niveau als van internationale klanten, nemen al enige tijd af. Deze daling heeft geresulteerd in een afname van de productievolumes en heeft sommige bedrijven ertoe gebracht om ingrijpende maatregelen te nemen, waaronder het reduceren van hun personeelsbestand.

De rol van Nevi’s Inkoopmanagersindex

De inkoopmanagersindex van Nevi, een toonaangevende indicator voor de industriële gezondheid, laat zien dat de Nederlandse industrie tegenwind ondervindt. De index staat op het laagste punt sinds mei 2020, slechts enkele maanden na de ingrijpende uitbraak van de coronapandemie. Deze gegevens suggereren dat de industrie voor uitdagingen staat die mogelijk groter zijn dan de nasleep van COVID-19.

Aanhoudende productiedaling signaleert problemen

De productiecijfers van de Nederlandse industrie zijn nu al zeven maanden op rij in een neerwaartse spiraal. Dit is niet zomaar een tijdelijke dip; bijna een kwart van de industriële bedrijven rapporteert een zichtbare afname. Hieruit blijkt dat het niet om geïsoleerde incidenten gaat, maar om een bredere, sectorbrede uitdaging.

De impact van prijzen en inkoopkosten

Als reactie op de teruglopende vraag en in een poging om verkoopcijfers te behouden, hebben sommige bedrijven hun prijzen verlaagd. Deze prijsdalingen zijn mede mogelijk gemaakt door gunstige veranderingen in inkoopkosten. Met name de prijzen van energie en grondstoffen, twee kritieke inputfactoren voor de industrie, zijn gedaald.

De maaksector: voortdurende zorgen en uitdagingen

Het is niet alleen de huidige situatie die zorgwekkend is voor de Nederlandse maaksector. Historische gegevens tonen aan dat de inkomsten voor deze sector in het tweede kwartaal 7,5% lager waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Specifiek zijn sectoren zoals de chemie en raffinaderijen zwaar getroffen, en het stijgende aantal faillissementen laat zien dat de uitdagingen in deze industrie nog niet voorbij zijn.


Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen