HomeKlimaatNieuw VN-rapport waarschuwt voor verdubbelde opwarming van de aarde

Nieuw VN-rapport waarschuwt voor verdubbelde opwarming van de aarde

Een recent VN-rapport, het Emissions Gap Report, toont aan dat de opwarming van de aarde op weg is naar een verdubbeling van de in het Parijsakkoord van 2015 vastgelegde doelstelling. Dit rapport, een belangrijke indicator van het wereldwijde klimaatbeleid, benadrukt een groeiende kloof tussen beleidsintenties en daadwerkelijke acties.

Groeiende klimaatkloof

Het rapport illustreert dat, bij voortzetting van het huidige beleid, de wereldwijde temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw naar verwachting 3 graden Celsius zal bedragen. Dit is een aanzienlijke afwijking van de streefwaarde van maximaal 1,5 graden Celsius, zoals overeengekomen in het Parijsakkoord.

Vooruitzichten en doelstellingen

Indien alle nationale klimaatdoelen voor 2030 worden bereikt, zou de temperatuurstijging beperkt kunnen worden tot 2,9 graden Celsius. Verdere reductie tot 2,5 graden is mogelijk als ‘voorwaardelijke klimaatdoelen’, zoals die van India en Zuid-Afrika, worden verwezenlijkt. Deze doelen vereisen echter aanzienlijke technologische ondersteuning en investeringen in duurzame energie.

De weg vooruit

Met de naderende klimaattop in Dubai, waar nieuwe onderhandelingen zullen plaatsvinden, is de urgentie voor concrete actie duidelijker dan ooit. Volgens het rapport is een reductie van 42% in de wereldwijde uitstoot nodig tegen 2030 om binnen de grenzen van het Parijsakkoord te blijven.

Toekomstige klimaatdoelstellingen

De focus verschuift nu naar het stellen van nieuwe, ambitieuzere klimaatdoelen voor 2035 en verdere emissiereducties om uiteindelijk netto nul uitstoot te bereiken na 2050.

Conclusie

Het Emissions Gap Report onderstreept de noodzaak van een verhoogd engagement en concrete acties om de opwarming van de aarde te beperken. Het rapport dient als een cruciale thermometer voor het huidige en toekomstige klimaatbeleid, een beleid dat cruciaal is voor de toekomst van onze planeet.


Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen