HomeTech & ICTNieuwe maatregelen van ACM zullen meer capaciteit op het stroomnet creëren

Nieuwe maatregelen van ACM zullen meer capaciteit op het stroomnet creëren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is van plan om alternatieve transportrechten (ATR’s) te introduceren. Deze nieuwe maatregel is gericht op het efficiënter gebruiken van het elektriciteitsnet, volgens ACM-bestuurslid Manon Leijten.

ATR’s zijn contracten tussen netbeheerders en stroomverbruikers, waarin afgesproken wordt dat een verbinding niet continu zal worden gebruikt. In plaats daarvan zal de maximale transportcapaciteit alleen tijdens de daluren beschikbaar zijn.

Leijten stelt dat deze maatregel zal leiden tot een betere toegang tot het net voor een breder scala aan partijen. Hierdoor kunnen onder andere zonneparken, windmolens en batterijsystemen sneller aangesloten worden. De extra ruimte kan ook worden gebruikt door verbruikers die willen overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte elektriciteit.

Naast ATR’s wil de ACM de introductie van een ‘Gebruik Op Tijd Of Raak het Kwijt’ (GOTORK) beleid bevorderen. Dit zou netbeheerders de mogelijkheid geven om onbenutte transportcapaciteit op het midden- en hoogspanningsnet te beperken.

Om deze nieuwe maatregelen mogelijk te maken, moeten de netcodes worden aangepast. De ACM is al bezig met deze procedure en heeft hierover een consultatie gehouden. Zij ontvingen inzichten van 38 verschillende partijen en zullen naar verwachting later dit jaar het ontwerpbesluit over GOTORK en het codebesluit over variabel transportrecht publiceren.

Het uitgangspunt is dat ATR’s en GOTORK voorlopig alleen kunnen worden toegepast in gebieden met dreigende of bestaande congestie. Deze afspraken worden op vrijwillige basis gemaakt. Ook het beperken van gecontracteerd transportvermogen (GOTORK) kan alleen als de capaciteit onnodig is gereserveerd.

De energietransitie en de elektrificatie van de industrie hebben de vraag naar transportcapaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet sterk doen toenemen. Daarom geeft de ACM netbeheerders de financiële ruimte om hun netten te verzwaren.

In maart 2023 kondigde de ACM al aan dat het van plan was om projecten met een maatschappelijke functie en projecten die congestieproblemen oplossen of beperken, voorrang te geven. De ACM werkt ook samen met overheden, netbeheerders en andere belanghebbenden om efficiënter gebruik van het net te stimuleren, met het introduceren van ATR’s en GOTORK als een van de genomen stappen.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen