HomeAlgemeenNieuwe wetgeving maakt Seksuele handelingen met overledenen strafbaar

Nieuwe wetgeving maakt Seksuele handelingen met overledenen strafbaar

In een belangrijke juridische ontwikkeling, hebben de Nederlandse ministers van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Yeşilgöz-Zegerius en Bruins Slot, respectievelijk, aangekondigd dat de seksuele mishandeling van overledenen en andere vormen van lichamelijk misbruik van lijken voortaan wettelijk strafbaar zullen zijn. De ministers bevestigden de wijziging in een officiële brief aan de Tweede Kamer.

De aankondiging volgt op de bevindingen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), dat op verzoek van de vorige minister van Justitie en Veiligheid een diepgaande studie uitvoerde naar de strafbaarheid van lijkschennis. De WODC-onderzoekers stelden vast dat er behoefte was aan extra juridische bescherming voor overleden lichamen, met name met betrekking tot de fysieke aantasting van het lijk, necrofilie, en het creëren van seksueel expliciete afbeeldingen van een overleden lichaam.

Minister Yeşilgöz-Zegerius drong erop aan dat er dringend behoefte was aan deze nieuwe maatregel. “Seksueel misbruik en andere ernstige vormen van fysieke schending van een overleden persoon zijn onaanvaardbaar in onze samenleving. Het leed dat dergelijk gedrag kan veroorzaken voor nabestaanden is enorm”, zei ze.

Tot nu toe was het recht niet specifiek toegespitst op dit soort gedragingen, waardoor er ruimte was voor juridische ambiguïteit. Hoewel artikel 350 van het Nederlandse wetboek van Strafrecht beschadiging, vernieling en het onbruikbaar maken van iemand anders eigendom strafbaar stelt, was dit niet afdoende om het respect en de waardigheid te waarborgen die een overleden lichaam verdient.

De Tweede Kamer had in januari van dit jaar de regering verzocht om necrofilie als een misdaad op te nemen in het Wetboek van Strafrecht en om de fysieke aantasting van een lijk als een afzonderlijk strafbaar feit te bestempelen. De aangekondigde wijzigingen geven gehoor aan deze verzoeken en zorgen voor een sterker juridisch kader om dergelijke gruwelijke handelingen aan te pakken.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen