HomeEconomischOmbudsman heeft kritiek op hersteltrajecten overheid

Ombudsman heeft kritiek op hersteltrajecten overheid

Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, benadrukt dat overheidsinstanties tekortschieten bij het uitvoeren van hersteltrajecten die bedoeld zijn om burgers en ondernemers bij te staan na overheidsmissers.

Mankementen in de hersteltrajecten

De overheid start hersteltrajecten wanneer burgers benadeeld worden door fouten van overheidsinstanties. Bekende voorbeelden zijn de toeslagenaffaire en de schade door gaswinning in Groningen. Uit een onderzoek naar tien van deze procedures blijkt dat de aanpak behoorlijk tekortschiet.

Gedupeerden onvoldoende gehoord

De ombudsman ontdekte dat bij het opstellen van deze trajecten zelden overlegd wordt met de benadeelden of hun belangenorganisaties. Hierdoor mist de overheid essentiële inzichten over de daadwerkelijke behoeften van de gedupeerden. Van Zutphen pleit voor meer interactie: “Een voortdurende dialoog moet centraal staan in het herstelproces.”

Bureaucratie en gebrek aan flexibiliteit

Medewerkers ervaren tijdens de uitvoering van hersteltrajecten weinig speelruimte, omdat de strategie top-down bepaald wordt. Dit resulteert in klachten over bureaucratische processen. De overheid legt veel nadruk op controle en verantwoording, wat kan leiden tot vertraging en frustratie.

Reflectie van de Ombudsman

Zelfreflecterend geeft Van Zutphen aan ook verbeterpunten te zien in zijn aanpak. Hij realiseert zich dat sommige aanbevelingen specifieker konden en dat duidelijkere communicatie naar de gedupeerden over hun verwachtingen nodig is.

Foto: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen