HomeEconomischOnderhandelaarsakkoord Voortgezet Onderwijs bereikt

Onderhandelaarsakkoord Voortgezet Onderwijs bereikt

De FNV heeft samen met de andere bonden en de VO-raad een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao. Dat betekent dat de salarissen in juli 2022 al omhoog gaan. Deze cao loopt tot 1 mei 2023.

De belangrijkste afspraken

  • Voor iedereen 4,75% loon, een eenmalige uitkering van €500 met daar bovenop structureel €275 voor OOP (onderwijsondersteunend personeel).
  • 40 uur om via maatwerk in te zetten voor eigen werkdrukverlichting.
  • Voor de leerkrachten extra tijd voor studie en voor alle ouders is er tot 75% doorbetaalld verlof over de eerste 415 uur.
  • Een schoolleidersbeurs.
  • De mogelijkheid om in teams op scholen afspraken te maken over collectieve werkdrukverlichting.

Werkdrukverlichting

Dat valt uiteen in een individueel deel (40 uur) en een collectief deel. Over het collectieve deel maakt de PMR afspraken die door een meerderheid van het personeel gesteund moeten worden en dan kan de inzet van de middelen beginnen. De medewerkers in de teams  bepalen zelf waar ze het geld aan besteden en welke maatregelen voor hun specifieke afdeling effectief zijn en werkdrukverlagend uitpakken.

Het individuele deel stijgt met deze 40 uur tot 90 uur in totaal. Dit persoonlijke budget kan op basis van maatwerk worden ingezet voor extra voorbereiding, verlof, taakvermindering, lesvermindering, of waar een medewerker ook maar behoefte aan heeft. Uiteraard altijd in de professionele dialoog met de werkgever. “Dit was een ingewikkelde discussie met de werkgevers”, zegt de onderhandelaar van de FNV Gerard Klaassen. “Het duurde onnodig lang voordat de VO-raad inzag dat we die 300 miljoen die beschikbaar zijn gesteld door het ministerie eerlijk moesten verdelen. Het collectief deel is nu even groot als het individuele deel. En zo hoort het ook te zijn, want werkdruk is zowel individueel als schoolspecifiek!”

Loon

4,75% is in de huidige tijd een passend percentage. Tel daar de €500 bij op en voor het OOP nog een extra €275, dan wordt het nog mooier. Omdat de werkdruk door iedereen anders wordt gevoeld is het ook mogelijk om (een deel van) de 40 uur persoonlijk budget uit te laten betalen. Kies je voor deze optie dan is dat dit jaar mogelijk. Daar is het geld in eerste instantie en ook in tweede instantie niet voor bestemd, maar er zijn situaties te bedenken dat uitbetaling de verlichting geeft die gezocht wordt.

Betaald ouderschapsverlof

Doorbetaling van het salaris is al voor een deel geregeld in VO en is nu verhoogd naar 75% voor de eerste 415 uur in het eerste jaar. Dit geldt vanaf 2 augustus. Neem je niet alles op in het eerste jaar, dan kun je nog drie jaar opnemen tegen de huidige voorwaarden in de cao.

Schoolleidersbeurs

Er is een bedrag gereserveerd voor schoolleiders om een bachelor of een masterstudie te volgen. 

Tijd voor studie

In het akkoord is ook 16 uur toegevoegd aan de al bestaande 83 uren voor professionalisering, waardoor het totaal op 99 uur komt voor leerkrachten. Zo ondersteunen we gezamenlijk de slag naar intensieve integratie van basisvaardigheden in alle vakken. Daar zijn vele scholen al mee bezig en op deze manier versterken we die ontwikkeling.

Bron: FNV

Advertorials

Gerelateerde Artikelen

Net Binnen