HomeEconomischOnderzoekers pleiten voor herziening van Nederlands schuldenincasso stelsel

Onderzoekers pleiten voor herziening van Nederlands schuldenincasso stelsel

Experts hebben de cruciale noodzaak om het stelsel voor schuldenincasso in Nederland te herzien aangegeven. Onderzoekers Nadja Jungmann en André Moerman, gesteund door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), bieden diepgaande inzichten en stellen alternatieven voor om het bestaande systeem te verbeteren.

Schuldencrisis in Nederland: een groeiend probleem

Met meer dan 600.000 huishoudens die kampen met omvangrijke schulden waaruit ze zelfstandig niet kunnen ontsnappen, toont de urgentie van deze problematiek zich in volle omvang. Volgens de laatste CBS-cijfers blijkt het een uitdaging om deze aantallen te verminderen, ondanks meerdere pogingen door middel van steunmaatregelen en beleidsherzieningen. Een overgrote meerderheid van deze huishoudens blijft buiten het zicht van schuldhulpverlening, waardoor effectieve interventie bemoeilijkt wordt.

De uitdagingen van het huidige incassostelsel

Jungmann en Moerman verlichten middels hun advies de ongewenste gevolgen van het huidige incassostelsel, met concrete rekenvoorbeelden en case studies. Ze illustreren hoe het pad van schulden naar incasso – van initiële vorderingen tot potentieel loonbeslag – in verschillende stadia additionele kosten met zich meebrengt en zo de financiële last voor de debiteur exponentieel kan vergroten.

Voorstel voor een nieuw incassostelsel

In hun rapport ‘Schulden Klein Houden en Perspectief Bieden’ introduceren de onderzoekers een alternatief stelsel, waarbij schuldenaars een afbetalingsplan krijgen, opgesteld naar draagkracht en waarbij alle schuldeisers proportioneel worden afbetaald. Hierbij wordt gewaarborgd dat de betaler boven het bestaansminimum blijft, terwijl er een structurele aanpak is voor de afbetaling van de schulden.

Reflectie van deurwaarders en overheid

Opvallend genoeg is het onderzoek gefinancierd door de KBvG, wat bij implementatie van de voorgestelde wijzigingen het traditionele verdienmodel van deurwaarders zou kunnen beïnvloeden. Toch erkent KBvG-voorzitter Chris Bakhuis het belang van een stelselherziening. Het kabinet, vertegenwoordigd door demissionair minister Weerwind en minister Schouten, overweegt het advies in een lopend beleidsonderzoek naar schuldenproblematiek.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen