HomeKlimaatRekenkamer twijfelt aan vermogen EU om klimaatdoelen 2030 te bereiken

Rekenkamer twijfelt aan vermogen EU om klimaatdoelen 2030 te bereiken

Het is twijfelachtig of de Europese Unie (EU) in staat zal zijn om haar klimaatdoelstellingen voor 2030 te behalen, volgens een recentelijk uitgebracht rapport van de Europese Rekenkamer. De Rekenkamer geeft aan dat er “weinig indicaties” zijn dat de EU de uitstoot inderdaad met 55 procent kan verminderen tegen 2030.

In het maandag gepubliceerde rapport benadrukt de Rekenkamer dat de EU-lidstaten mogelijk onvoldoende maatregelen treffen om de doelen te behalen. Daarbij is de vraag wie de kosten van deze maatregelen draagt, en hoe hoog deze zijn, nog grotendeels onbeantwoord.

De Rekenkamer heeft geen diepgaande analyse gemaakt van de Europese klimaatmaatregelen. In plaats daarvan keek het naar de informatie die de EU-lidstaten aan de Europese Commissie geven over hun klimaatplannen. Hieruit bleek dat de informatie vaak ontoereikend was en er veel onduidelijkheid was over de kosten en verantwoordelijkheid van het klimaatbeleid.

Vroeger dit jaar heeft ook de Nederlandse Rekenkamer een gelijksoortige bevinding gedaan, en geconcludeerd dat de Nederlandse regering geen duidelijk overzicht heeft van alle klimaatuitgaven.

Het rapport benadrukt ook de noodzaak om alle uitstoot van broeikasgassen mee te nemen in de Europese klimaatdoelen, inclusief de internationale lucht- en scheepvaart die momenteel zijn uitgesloten. Bovendien zouden klimaatdoelen ook rekening moeten houden met de uitstoot veroorzaakt door productie in andere landen zoals China.

Er is echter ook een zilveren randje te vinden in het rapport. De EU loopt namelijk wereldwijd voorop in het terugdringen van de CO2-uitstoot, met de doelen voor 2020 die met succes zijn behaald, mede dankzij de impact van de coronapandemie.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen