HomeEconomischSamenleving en scholen moeten volgens nieuw coronaplan zo lang mogelijk open blijven

Samenleving en scholen moeten volgens nieuw coronaplan zo lang mogelijk open blijven

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid laten weten dat het kabinet de samenleving zo lang mogelijk open wil houden wanneer er eventueel weer een opleving van het coronavirus is. Om die reden wordt er een basisparaatheid voor vaccineren, monitoren en testen en traceren ingesteld.

Daarnaast geeft hij aan dat het sluiten van fysiek onderwijs en kinderopvang helemaal onder op de stapel moeten liggen en pas aan de orde moet zijn als studenten, scholieren en personeel direct gevaar zouden lopen. Hierbij is het volgens Kuipers ook de verantwoordelijkheid van de gehele samenleving.

Het is nog onduidelijk wat er bij een nieuwe opleving van het coronavirus gebeurt bij bedrijven. In veel sectoren zijn looproutes, gezondheidschecks, de 1,5 meter regel en kuch- en spatschermen werkbaar, maar wat er bijvoorbeeld met het coronatoegangsbewijs gaat gebeuren is nog niet bekend. “Het kabinet blijft hierover in gesprek met de sectoren en zal de juridische grondslag van het toegangsbewijs onderzoeken”, schrijft Kuipers.

De tijdelijke coronawet sneuvelen vorige maand in de Eerste Kamer en dus is er voorlopig in ieder geval geen wettelijke basis om bij een eventueel zwart scenario verdergaande maatregelen te nemen. Kuipers laat weten dat hier wel aan wordt gewerkt. Dat we in de toekomst weer met een opleving van het virus te maken krijgen is volgens hem wel aannemelijk.

Door de redactie.

Advertorials

Gerelateerde Artikelen

Net Binnen