HomeEconomischSCP: Werkgevers worstelen met bewustzijn rond discriminatie

SCP: Werkgevers worstelen met bewustzijn rond discriminatie

Volgens een recente publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) worstelen werkgevers met een gespannen arbeidsmarkt en blijven ze uitdagingen ondervinden bij het werven en behouden van personeel. Hoewel er een hoge vraag naar personeel is, blijven mensen met een arbeidsbeperking vaak aan de zijlijn. Bovendien is er bij werkgevers een gebrek aan bewustzijn rond discriminatie op de werkvloer.

In de vierde editie van het SCP-onderzoek ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers’, dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat werkgevers moeite hebben om nieuwe werknemers aan te trekken en te behouden. De hoge werkdruk wordt gezien als een belangrijk knelpunt, terwijl werkgevers zich machteloos voelen om werkstress tegen te gaan.

“De vele openstaande vacatures in sectoren zoals zorg, onderwijs, logistiek, ICT en techniek zijn dagelijks voelbaar in de Nederlandse samenleving”, luidt het rapport. Ondanks de Banenafspraak – een overeenkomst om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking – blijft de situatie voor deze groep weinig veranderd. Volgens de resultaten van het onderzoek is 70% van de bevraagde werkgevers niet op de hoogte van deze afspraak.

Discriminatie op de werkvloer blijft ook een onderbelicht punt. Ondanks dat werkgevers aangeven veel waarde te hechten aan inclusiviteit en diversiteit, is er een discrepantie tussen deze intenties en de dagelijkse praktijk. SCP-onderzoek ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’ uit 2020 toonde aan dat (potentiële) werknemers discriminatie ervaren tijdens het wervings- en selectieproces, op de werkvloer en bij contractverlengingen en promoties.

Het streven om meer vrouwen door te laten stromen naar hogere en topfuncties blijft ook achter bij de verwachtingen. Ondanks de claim van één op de vijf werkgevers om dit als prioriteit te beschouwen, blijft het aandeel vrouwen in top- en managementfuncties achter bij dat van mannen.

De studie toont ook aan dat veel werkgevers worstelen met het aanpakken van hoge werkdruk. Ondanks het besef van hun verantwoordelijkheid in het tegengaan van werkstress, gelooft een derde van de werkgevers dat ze geen invloed hebben op de mate van stress die werknemers ervaren.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen