HomeEconomischToename in duurzaamheidsinitiatieven bij Nederlandse bedrijven

Toename in duurzaamheidsinitiatieven bij Nederlandse bedrijven

Het CBS heeft onthuld dat 82% van de Nederlandse bedrijven in 2023 stappen heeft ondernomen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, een stijging ten opzichte van de 79% in het voorgaande jaar. Deze gegevens zijn verzameld uit een conjunctuurenquête die in september 2023 werd uitgevoerd.

Diversiteit in duurzaamheidsinspanningen

Van de bedrijven die aan het onderzoek deelnamen, richtte bijna 23% zich voornamelijk op energie-efficiëntie. Ondertussen focuste 15% zich op de circulaire economie, zoals het verantwoord omgaan met grondstoffen en afval, terwijl 8% werkte aan het verminderen van de uitstoot. Een aanzienlijk deel, 36%, implementeerde een combinatie van verschillende duurzaamheidsinitiatieven.

Sectorale verschillen in duurzaamheidsbenaderingen

Verschillende sectoren lieten variatie zien in hun benadering van duurzaamheid. In de vervoer- en opslagsector was er een grotere focus op het verminderen van emissies. Sectors zoals cultuur, sport, recreatie, en auto- en detailhandel legden meer nadruk op energiegerelateerde duurzaamheidsinspanningen.

Belemmeringen voor duurzame transformatie

De studie wees uit dat afhankelijkheid van derden en beperkte financiële middelen voorkomende obstakels zijn in het pad naar duurzaamheid, waarbij kleinere bedrijven deze uitdagingen meer ervaren dan grotere ondernemingen.

Beoordeling van duurzaamheidsprestaties

Ongeveer 35% van de bedrijven evalueerde hun eigen bedrijfsvoering als overwegend duurzaam, terwijl het grootbedrijf vaker een positievere beoordeling gaf in vergelijking met het MKB.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen