HomeAlgemeenTurntrainer Wevers door tuchtcommissie vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Turntrainer Wevers door tuchtcommissie vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Turntrainer Vincent Wevers is door de tuchtcommissie van het ISR (Instituut Sportrechtspraak) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de commissie is er onvoldoende vast komen te staan dat Wevers zich aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag schuldig heeft gemaakt. Tot 31 december 2021 was Wevers aan het werk voor de KNGU, daarna werd zijn contract niet verlengd.

De aanklager had een schorsing van 28 maanden geëist, waarvan 4 maanden onvoorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tegen de uitspraak van het ISR kan de turnbond KNGU nog 4 weken in beroep gaan.

“De tuchtcommissie is van oordeel dat uit het dossier en uit hetgeen door aanklager en de getuigen ter zitting is aangevoerd weliswaar een zeker beeld is ontstaan van bepaalde door beklaagde veroorzaakte misstanden, maar dat heeft de tuchtcommissie niet overtuigd dat is bewezen hetgeen beklaagde in de aanklacht wordt verweten”, staat in het vonnis.

Volgens de tuchtcommissie rammelt de kwaliteit van het onderzoek. “De tuchtcommissie is van oordeel dat onderdelen van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie van het ISR respectievelijk de inhoud van het onderzoeksdossier, waarop de aangifte is gebaseerd, als kwalitatief onvoldoende moeten worden aangemerkt”, staat er verder in het vonnis. “Niet, althans onvoldoende, is gebleken dat er een onderzoek is ingesteld naar de juistheid, het waarheidsgehalte, de gegrondheid en de verwijtbaarheid van de meldingen.”

Er waren verschillende oud-turnsters die klachten hadden ingediend over ontoelaatbaar gedrag van Wevers in de turnzaal. Deze klachten kwamen naar voren nadat turntrainer Beltman halverwege 2020 vertelde vroeger turnsters te hebben vernederd en mishandeld. Hierop volgden vele klachten naar niet alleen Wevers, maar ook andere trainers. Dut zorgde er vervolgens voor dat het nationale sportprogramma tijdelijk stopgezet werd, aangezien er ook een aantal turnsters uit de nationale selectie betrokken waren bij de klachten.

De stortvloed van zaken die het ISR hierdoor te verwerken kreeg, konden zij niet altijd even goed aan, iets waar ook voorheen al over geklaagd werd door ex-turnsters en trainers.

Een. Van de oud-turnsters die een klacht indiende tegen Wevers was Petra Witjes, die maandag dan ook ontzet reageerde op dit vonnis. “De oud-turnsters worden de dupe van de onbekwame handelwijze van het ISR. Al maanden roep ik dat er geen deskundig onderzoek wordt gedaan op basis van relevantie en waarheidsvinding. En nu blijkt dat de tuchtcommissie niet kan oordelen vanwege het gebrekkige onderzoek. Alles waarvoor ik eerder heb gewaarschuwd wordt nu werkelijkheid. De zoveelste klap voor ons oud-turnsters”, aldus Witjes.

Door de redactie.

Advertorials

Gerelateerde Artikelen

Net Binnen