HomeKlimaatUitkoop piekbelasters: effectiviteit en toekomst van het stikstofbeleid

Uitkoop piekbelasters: effectiviteit en toekomst van het stikstofbeleid

Nederland neemt maatregelen tegen piekbelasters om de stikstofneerslag te verminderen in de natuurgebieden. Recente data suggereren echter dat de verwachte daling mogelijk minder substantieel is dan gehoopt.

Het uitkoopplan in cijfers

Ongeveer 3.000 boeren en twintig industriële bedrijven, aangemerkt als belangrijke veroorzakers van stikstofneerslag, worden momenteel door de overheid benaderd met een uitkoopvoorstel. Hierbij wordt tot begin volgend jaar bijna één miljard euro beschikbaar gesteld, waarmee de bedrijven tot 120% van hun bedrijfswaarde kunnen krijgen in ruil voor het beëindigen van hun activiteiten.

Beperkte impact op stikstofneerslag

Uit berekeningen, uitgevoerd door stikstofwetenschappers op verzoek van de NOS, blijkt dat zelfs bij volledige deelname van de piekbelasters, de stikstofneerslag slechts met maximaal 2,5% zou verminderen. Wim de Vries van Wageningen Universiteit, stelt dat het effect op de totale stikstofneerslag beperkt blijft, gezien de aanwezigheid van 50.000 boerenbedrijven en honderdduizenden andere stikstofuitstotende bronnen in Nederland.

Budgettaire en praktische beperkingen

Met het momenteel beschikbare budget kan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid naar schatting zo’n 600 boeren uitkopen, aanzienlijk minder dan de 3.000 die geïdentificeerd zijn als piekbelasters. Tot op heden hebben bijna 500 boeren zich voor het uitkoopplan aangemeld, waarmee de vermindering van de stikstofneerslag waarschijnlijk slechts 2,2% zal bedragen.

Alternatieve opties en toekomstperspectieven

Het kabinet wijst erop dat uitkopen slechts één route is naar stikstofreductie. Er wordt ook de mogelijkheid geboden aan piekbelasters om te verplaatsen of de stikstofuitstoot te verminderen met behulp van nieuwe technologieën. Of de uiteindelijke doelstelling van een stikstofreductie van 8% haalbaar blijft, is momenteel nog onzeker.

Brede aanpak als mogelijk antwoord

Volgens De Vries ligt significante vooruitgang in een bredere aanpak, waarbij alle boeren en industrieën bijdragen aan stikstofreductie. Toekomstige plannen voor een dergelijke strategie zullen waarschijnlijk door het volgende kabinet worden overwogen en verder uitgewerkt.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen