HomeKlimaatUitstoot broeikasgassen lager in derde kwartaal 2021

Uitstoot broeikasgassen lager in derde kwartaal 2021

In het derde kwartaal van 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Dat komt vooral doordat er minder elektriciteit is geproduceerd. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC.

Minder uitstoot elektriciteitssector

De gestegen gasprijzen en de relatief goedkopere elektriciteit uit het buitenland, afkomstig uit kern- en kolencentrales, leidden in het derde kwartaal van 2021 tot meer ingevoerde elektriciteit (66 procent) en minder productie (-15 procent) dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Door de productiedaling heeft de elektriciteitssector, ondanks het verstoken van meer steenkolen, minder broeikasgassen uitgestoten (-14 procent). Ook de toenemende productie uit hernieuwbare bronnen zorgde voor minder uitstoot.

Uitstoot door overige klimaatakkoordsectoren vrijwel gelijk

Het energieverbruik door de gebouwde omgeving en de landbouw varieert van jaar op jaar niet veel in de zomermaanden. In de koudere maanden spelen zonuren en temperatuur een belangrijke rol in het energieverbruik door deze twee sectoren, maar dat valt in de zomer vrijwel weg.

Ook de emissies door de industrie en mobiliteit zijn in het derde kwartaal van 2021 ongeveer hetzelfde als in het derde kwartaal van 2020. Daarmee lag de uitstoot door de mobiliteit nog steeds onder het pre-coronaniveau.

Uitstoot in eerste drie kwartalen 2021 onder pre-coronaniveau

In de eerste drie kwartalen van 2021 zijn meer broeikasgassen uitgestoten (3 procent) dan in dezelfde periode van 2020. De uitstoot in het derde kwartaal was weliswaar lager dan een jaar eerder (-3 procent), maar de uitstoot in het tweede kwartaal van 2021 was een stuk hoger (11 procent). Ook in het eerste kwartaal lag de uitstoot hoger (2 procent). In vergelijking met twee jaar eerder was de totale uitstoot in de eerste drie kwartalen echter nog lager (-6 procent).

Bron: CBS

Gerelateerde Artikelen

Marketing

Net Binnen