HomeEconomischVerhoogde investeringsverwachtingen voor 2023 in de industriële sector

Verhoogde investeringsverwachtingen voor 2023 in de industriële sector

Volgens de recente voorjaarsenquête van het CBS, blijkt dat de industriële producenten in 2023 15 procent meer verwachten te investeren dan in het voorgaande jaar. De meest optimistische investeringsvoorspellingen komen van raffinaderijen en de chemische industrie, terwijl producenten in de textielindustrie een teruggang in investeringen voorspellen. Bovendien wordt bijna een vijfde van de totale investeringen toegewezen aan duurzaamheids- en energiebesparingsinitiatieven.

Deze resultaten zijn gebaseerd op data verzameld van half januari tot half mei 2023 en omvatten investeringen in materiële vaste activa, zoals gebouwen, machines, voertuigen en computers. De verwachte toename in investeringen in 2023 is deels te wijten aan de vertraging van bepaalde investeringsprojecten die oorspronkelijk gepland waren voor 2022, maar zijn uitgesteld tot het huidige jaar.

Significante investeringstoename in raffinaderijen en chemische industrie

Raffinaderijen en de chemische industrie projecteren een indrukwekkende toename van 30 procent in hun investeringen voor 2023 ten opzichte van 2022. De metaalindustrie verwacht ook een investeringstoename van ruim een zesde. Daarentegen voorzien bepaalde sectoren, waaronder de textielindustrie, een daling in investeringen met maar liefst 23 procent. Andere sectoren met pessimistischere investeringsvoorspellingen zijn de papier- en grafische industrie en de transportmiddelenindustrie.

Investeringen richting vergroening

Van de totale verwachte investeringen in 2023, besteden de industriële producenten vier procent aan circulaire productie, met inbegrip van het hergebruik van grondstoffen en afvalstoffen. Acht procent wordt toegekend aan energiebesparende maatregelen zoals isolatie, warmtepompen of zonnepanelen. Verder is zeven procent van de geplande investeringen gericht op de vermindering van uitstoot. Opvallend is dat voor de chemische industrie dit percentage oploopt tot 15 procent.

Opwaartse trend

In 2022 rapporteerden textielproducenten een investeringsgroei van 38 procent ten opzichte van 2021. Over de gehele linie was er een stijging van 13 procent in de totale gerealiseerde investeringen in de industrie, waarmee een einde kwam aan de dip veroorzaakt door de coronacrisis in 2021. Alleen de hout- en bouwmaterialenindustrie rapporteerde in 2022 minder investeringen dan in het voorgaande jaar. Het is belangrijk op te merken dat de werkelijke investeringen vaak een paar procentpunten af kunnen wijken van de verwachte investeringen, aangezien investeringsprojecten vaak later dan gepland voltooid worden, of worden uitgesteld.

Ondanks de verschillen tussen de verwachte en gerealiseerde investeringen, geeft deze voorjaarsenquête een algemeen positieve investeringsverwachting weer voor de industrie in 2023, met name in sectoren zoals raffinaderijen en de chemische industrie. Aan de andere kant, de textiel-, papier- en grafische en transportmiddelenindustrie moeten alert blijven, gezien hun voorspelde daling in investeringen.

Tegelijkertijd suggereert de enquête een sterke verschuiving naar duurzaamheidsinitiatieven, met een aanzienlijk percentage van de totale investeringen toegewezen aan vergroening, energiebesparing en vermindering van uitstoot. Dit markeert een belangrijke trend in de richting van een meer duurzame en ecologisch verantwoordelijke industriële sector in Nederland.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen