HomeBouw & WonenWoningzoekenden ervaren obstakels op de woningmarkt

Woningzoekenden ervaren obstakels op de woningmarkt

Uit een recent onderzoek van I&O Research, in opdracht van Aedes, blijkt dat meer dan de helft van de woningzoekenden moeilijkheden ondervindt bij het vinden van een passende woning.

Tekort aan woningen

Ongeveer 55% van de respondenten ervaart problemen zoals een beperkt aanbod, te dure woningen of een niet-passend aanbod. Het gebrek aan geschikte woningen wordt door 86% van de respondenten als een ‘woningcrisis’ beschouwd. Dit tekort omvat zowel huurwoningen als koopwoningen, waarbij er een tekort is van 390.000 woningen in Nederland.

Uitdagingen voor de overheid

Het huidige kabinet heeft plannen om tegen 2030 maar liefst 900.000 nieuwe woningen te bouwen. Echter, deze doelen kunnen worden belemmerd door de stikstofcrisis, hoge bouwkosten en dure bouwgronden.

‘Wonen’ als cruciaal verkiezingsthema

Voor de meeste Nederlanders (70%) is het thema ‘wonen’ van cruciaal belang tijdens verkiezingen. Vooral jongere mensen onder de 40 jaar vinden woonstandpunten van politieke partijen van groot belang.

Mismatch tussen woning en levensfase

Ongeveer 20% van de Nederlanders geeft aan dat hun huidige woning niet overeenkomt met hun financiële situatie of levensfase. Veel van hen zijn niet actief op zoek naar een nieuwe woning, vaak omdat ze het gevoel hebben dat het momenteel geen zin heeft.

Oplossingen voor de woningcrisis

De meeste Nederlanders zien het verbouwen van bestaande kantoren als een optimale oplossing. Ook het ontwikkelen van hoogbouw op bedrijfsterreinen en het uitbreiden van steden en dorpen wordt positief beoordeeld. Echter, de meerderheid is tegen het bouwen op natuurgebieden.

Rol van woningcorporaties

Woningcorporaties spelen een essentiële rol in het aanpakken van deze crisis. Het merendeel van de Nederlanders vindt dat zij zich vooral moeten richten op het bouwen van woningen voor mensen met een laag inkomen en ouderen.

Annelien Bosboom
Annelien Bosboom
Annelien Bosboom is de eindredacteur. Op zowel onze app als Actuma presenteren wij een doordachte mix van nieuwsberichten en advertorials om u optimaal van dienst te zijn.

Gerelateerde artikelen

Advertorials

Net binnen